Oefening Koninklijke Landmacht

10 t/m 14 februari 2020

De oefening wordt gehouden in het kader van van opleiding voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen verkenningsopdrachten moeten uitvoeren. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein.

Als er door de oefening schade is ontstaan, dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoonnummer: 030-2180420
E-mail: JDVclaims@mindef.nl

Publicatiedatum 5-2-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-2-2020