Collegebesluiten

7 januari 2020

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Kentekenonderzoek Zegge

In januari zijn op 5 locaties in Zegge, op verschillende momenten, kentekens geregistreerd. Dit hebben de gemeenten Rucphen en Roosendaal laten doen om te zien hoe de verkeersafwikkeling is van het verkeer tussen de A58 (aansluiting 22 Zegge) en de industrieterreinen Majoppeveld Noord en Borchwerf. Op basis van de ingezamelde gegevens, nemen de gemeenten eventuele verdere maatregelen tegen het sluipverkeer.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 22-1-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-1-2020