Commissievergaderingen MA, EROM en ABM

Op 22 januari 2020 vergadert de raadscommissie EROM in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergaderingen van de commissies MA en ABM komen te vervallen.


Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten. De voorlopige agenda en stukken kunt u inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM), 22 januari om 19:30 uur:

  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Rucphen, Sint Martinusstraat ongenummerd tussen 13 en 15’
  • Vaststelling bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Irenestraat – Clausstraat ongenummerd
  • Visie (Vrijetijds) Economie Gemeente Rucphen 2020 - 2025

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 15-1-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-1-2020