Collegebesluiten

17 december 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 

Het college stelt subsidie beschikbaar waardoor peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand extra ondersteuning kunnen krijgen in de peuteropvang. Ook peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen zo gebruik maken van peuteropvang. Ook worden verschillende andere instrumenten, zoals de Voorleesexpress, ingezet om de ontwikkeling van peuters te bevorderen.

Nieuwe visie voor economie en toerisme in Rucphen

Gemeente Rucphen heeft nu één visie voor economie en toerisme: de visie (vrijetijds)economie 2020-2025. Deze visie geeft de richting aan voor de sectoren toerisme en economie. Beide sectoren kunnen elkaar zo versterken. En biedt mogelijkheden voor  samenwerken. Concrete activiteiten zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Visie Vrijetijdseconomie 2020-2025 en vraagt de gemeenteraad deze vast te stellen in de vergadering van 5 februari 2020.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 15-1-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-1-2020