Collegebesluiten

10 december 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Verplichte anti-discriminatievoorziening

We werkten tot nu met de gemeenten Zundert, Woensdrecht en Drimmelen samen op het gebied van de wettelijk verplichte anti-discriminatievoorziening (ADV). Gemeenten zijn namelijk wettelijk verplicht vanwege de verplichte onafhankelijkheid, elkaars klachten op het gebied van discriminatie te behandelden. Er gaan echter strenge eisen hiervoor gelden. De gemeenten moet daarom een nieuwe verplichte anti-discriminatievoorziening regelen. Daarom zal gemeente Rucphen gebruik maken van de diensten van de commissie ombudsman. Deze behandelt immers al klachten voor onze gemeente.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 25-12-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-1-2020