Collegebesluiten

12 november 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Woonvisie 2020 - 2024

Een passend en betaalbaar woningaanbod voor met name starters en senioren. Om hieraan te voldoen zullen er in de gemeente Rucphen verdeeld over de vijf kernen 500 woningen gebouwd worden. Deze ambitie staat centraal in de Woonvisie 2020-2024.

Daarnaast gaat de gemeenten mensen ondersteunen om  langer zelfstandig thuis te blijven wonen en bij het verduurzamen van woningen. In de woonvisie gaan we ook in op de mogelijkheden om mensen met een laag inkomen en bijzondere doelgroepen (vergunninghouders, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) in aanmerking te laten komen voor passende huisvesting.
De Woonvisie is tot stand gekomen in samenspraak met diverse betrokken partijen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept van de Woonvisie vastgesteld. De gemeenteraad zal in de vergadering van 11 december een besluit nemen over de Woonvisie 2019-2023.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 27-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-12-2019