Collegebesluiten

5 november 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Subsidieprogramma 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft het (concept-)subsidieprogramma 2020 vastgesteld. Dit programma bevat een overzicht van de in 2020 te verstrekken jaarlijks terugkerende subsidies. Jaarlijks ontvangen veel verenigingen een bijdrage van de gemeente voor hun activiteiten. Op deze manier draagt de gemeente bij aan de leefbaarheid van de kernen. Ook bevorderen we zo de contacten tussen inwoners.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 20-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-11-2019