Oefening Koninklijke Landmacht

2 december 2019

De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich gaan verplaatsen tussen twee oefenterrijnen. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein.

Als er door de oefening schade is ontstaan,  dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoonnummer: 030-2180420
E-mail: JDVclaims@mindef.nl

Publicatiedatum 27-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-12-2019