Collegebesluiten

15 oktober 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Groen Blauw stimuleringskader

De gemeente Rucphen neemt voor de komende jaren opnieuw deel aan het Groen Blauw stimuleringskader. Dit is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. Door deel te nemen aan deze regeling kunnen grondeigenaren (particulieren en agrariërs) in het buitengebied een vergoeding krijgen voor maatregelen die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 30-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-11-2019