Kerkeheidestraat (kavel 1), Sprundel

het bouwen van een woning

Omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het bouwen van een woning
Activiteit  :  bouwen, strijdig gebruik en uitrit
Locatie     : Kerkeheidestraat (kavel 1), Sprundel

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 december 2019.

 

Publicatiedatum 30-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-11-2019