Munnikendijk, Sprundel

Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet

Schenken van zwakalcolhoudende dranken tijdens Polderparty aan de Munnikendijk te Sprundel op 23 en 24 november 2019. Beschikking verzonden d.d. 22 oktober 2019.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Publicatiedatum 30-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 11-12-2019