Collegebesluiten

8 oktober 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Conventionele explosieven

De gemeente Rucphen heeft een historisch vooronderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog binnen de gemeente.
Het gaat hier om niet-gesprongen explosieven uit de oorlog zoals munitie. Op basis van dit onderzoek is door het college van burgemeester en wethouders nader beleid vastgesteld. Via  de openbare risicokaart hebben we inzichtelijk gemaakt welke gebieden worden betiteld als 'verdacht gebied', 'aandachtsgebied' en 'niet verdacht gebied'. Op aanvraag kunnen belanghebbenden de gedetailleerde kaarten bij de gemeente opvragen.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 23-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-10-2019