Oefening Koninklijke Landmacht

30 november t/m 5 december 2019

De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding Korps Commando Troepen voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen verplaatsen door een corridor met twee tallen. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein.

Als er door de oefening schade is ontstaan,  dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoonnummer: 030-2180420
E-mail: JDVclaims@mindef.nl

Publicatiedatum 27-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-12-2019