Collegebesluiten

1 oktober 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Ontdek R nu ook met film

Vanuit het Toeristisch Fonds verstrekken we een bijdrage om een promotionele video te laten maken over de recreatieve mogelijkheden binnen onze gemeente.
Deze video is een aanvulling op de website Ontdek R. Deze website laat ook de recreatieve mogelijkheden zien en is ontstaan door samenwerking tussen ondernemers.
Door het maken van een promotievideo van onze streek profileren we ons als recreatieve omgeving met als pijlers: Avontuur- Rust - Cultuur. De film kan straks door iedere ondernemer gebruikt worden bij bijvoorbeeld beurzen en evenementen.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 16-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-10-2019