Collegebesluiten

17 september 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Integraal plan voor onderwijshuisvesting

Gemeente Rucphen vindt goede kwaliteit van onderwijs belangrijk. Daarbij hoort ook een goede huisvesting van de scholen in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom in overleg met betrokken schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een integraal huisvestingsplan voor onderwijs opgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten op het gebied van onderwijshuisvesting voor de komende jaren opgenomen. Het stimuleren van vorming van Integraal Kind Centrum en duurzaam bouwen of renoveren is ook onderdeel van het integraal huisvestingsplan.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 2-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 9-10-2019