Collegebesluiten

10 september 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Cultuurprijs

Voortaan reiken we jaarlijks de cultuurprijs uit. De prijs wordt toegekend aan een instelling of persoon die zich (bijzonder) verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied. Daarbij moet de activiteit gericht zijn op onze inwoners en uitgevoerd worden binnen de gemeentegrenzen.
De cultuurprijs bestaat uit een gepersonaliseerde kristallen trofee en een cheque ter waarde van € 300,-.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 25-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-10-2019