Collegebesluiten

3 september 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Herinrichting Nachtegaalstraat

In 2021 gaan we de Nachtegaalstraat in St. Willebrord opnieuw inrichten. We willen de inwoners uitgebreid en in een vroeg stadium betrekken bij de plannen van deze reconstructie. Op deze manier willen we bereiken dat inwoners positief zijn over de herinrichting en hoe daar invulling aan gegeven wordt.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 18-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 25-9-2019