Collegebesluiten

20 augustus 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Cultureel erfgoed

Het is belangrijk om cultureel erfgoed te behouden voor de toekomst. Om dit erfgoed te kunnen beschermen zoals cultuurhistorisch waardevolle bebouwing heeft het college een nieuwe erfgoedverordening voorbereid. Hierin zijn criteria opgenomen. De gemeenteraad zal in de vergadering van september een besluit nemen over dit voorstel en verordening.

Minder regels voor uiterlijk van bouwwerken

Op dit moment gelden er voor een aantal gebieden strenge regels voor de uitstraling van nieuwe woningen en bedrijven. Dit noemen we welstand. Dit past niet meer bij de huidige tijd waarbij we meer overlaten aan inwoners en ondernemers. In de nieuwe nota uiterlijk van bouwwerken zijn alleen nog regels opgenomen voor  voor rijksmonumenten, cultuurhistorisch waardevolle panden en voor het Leisuregebied Binnentuin. Inwoners en ondernemers krijgen dus meer vrijheid om hun woning of bedrijf zelf vorm te geven.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 4-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 11-9-2019