Collegebesluiten

13 augustus 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Ruimte voor ruimte woningen aan Pierestraat Rucphen

De gemeente wil 7 Ruimte voor ruimte woningen realiseren aan de Pierestraat te Rucphen. Via de regeling Ruimte voor ruimte is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning te ontwikkelen. Voor woningbouw aan de Pierestraat moet het bestemmingsplan aangepast worden. Deze Ruimte voor ruimte woningen vormen straks de afronding van de toekomstige wijk Hofstede in Rucphen. Deze wijk komt tussen de Pierestraat en de Kerkstraat.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 28-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-9-2019