Collegebesluiten

9 juli 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Krediet voor opstellen bestemmingsplan Kom St. Willebrord

De gemeente wil het stuk grond achter de Valkendonk-Spechtendonk én aan de Kaaistraat (direct naast de begraafplaats) gaan ontwikkelen voor woningbouw. Voordat dat mogelijk is, moeten er eerst een stedenbouwkundig plan en een landschapsplan worden voorbereid. Hierna kan het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Vaststelling Kom Sprundel

Het college stelt aan de raad voor het bestemmingsplan Kom Sprundel ongewijzigd vast te stellen. Aan de Noorderstraat 16 staat nu een verouderd gebouw met bijgebouwen. Dat zou plaats moeten maken voor 6 tot 8 woningen met parkeervoorziening.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 14-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-8-2019