Bosschenhoofdseweg 23, Zegge

Veranderen stalsystemen en dieraantallen melkrundveehouderij.

Burgemeester en wethouders van Rucphen; gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

  • meldingsformulier ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het melkveebedrijf aan de Bosschenhoofdseweg 23 te Zegge. De melding is ingediend i.v.m. het¬†toepassen van emissiearme¬†stalsystemen en het veranderen van de dieraantallen.

De melding voldoet aan de indieningsvereisten en is aanvaardbaar en passend binnen de vastgestelde landelijke regels.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De ingekomen melding is namelijk geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de melding opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 21-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-8-2019