Omleiding Tracé Zuid

Inloopavond op woensdag 21 augustus 2019

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, Omleiding Tracé Zuid” ligt met ingang van donderdag 11 juli 2019 tot en met 4 september 2019 ter inzage. Dit is bekend gemaakt in de Rucphense Bode van 10 juli jl.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan voorziet in de aanleg van het derde (nieuwe) tracédeel van de omleidingsweg, in de vorm van een nieuwe verbinding tussen de Sprundelseweg (vanaf de Industriestraat) en de Vorenseindseweg.

Inloopavond woensdag 21 augustus 2019

Er is een vrije inloop tussen 18:30 uur en 20:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.
Tijdens deze avond krijgen belangstellenden informatie over het bestemmingsplan. Ook presenteren we dan het civieltechnisch ontwerp van de weg. Uiteraard kunt u ons dan ook vragen stellen.

.

Publicatiedatum 14-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-8-2019