Kozijnenhoek 24, Rucphen

melden van het veranderen van een bestaand bedrijf

Burgemeester en wethouders van Rucphen; gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

  • meldingsformulier ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor M. van Dijk Tuinmachines. De melding is ingediend i.v.m. het veranderen van het bedrijf aan de Kozijnenhoek 24 te Rucphen.

De melding voldoet aan de indieningsvereisten en is aanvaardbaar en passend binnen de vastgestelde landelijke regels.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De ingekomen melding is namelijk geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de melding opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 7-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 8-8-2019