Scherpenbergsebaan 14B, Schijf

De aangevraagde omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de varkenshouderij wordt geweigerd.

Omgevingsvergunning

Martens Schijf B.V. heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van de varkenshouderij aan de Scherpenbergsebaan 14B te Schijf met een nieuw varkensstal. Uit de beoordeling is gebleken dat de aangevraagde omgevingsvergunning  moet worden geweigerd.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Publicatiedatum 7-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-9-2019