Collegebesluiten

25 juni 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Buurtsportcoach

Het kabinet wil dat mensen meer mogelijkheden krijgen om te sporten en te bewegen in hun eigen buurt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt dit mogelijk met het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Gemeenten  kunnen een buurtsportcoach aanstellen. Gemeente Rucphen wil vanaf 2020 ook gaan werken met buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches stimuleren mensen om meer te bewegen en sporten in de buurt. Dit past binnen het Lokaal Sportakkoord en het sociaal domein. Ook zien we kansen voor de ondersteuning van het project Sjors Sportief en de regionale samenwerking op het gebied van Uniek Sporten.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 10-7-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-7-2019