Gemeente op zoek naar verhalen bevrijding Tweede Wereldoorlog

Van eind augustus dit jaar tot komend najaar vieren we in ons land de 75-jarige bevrijding van de Duitse en Japanse bezetters.

Met de bevrijding kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Ook in onze dorpen besteden we op verschillende momenten en manieren aandacht aan de bevrijding.

De grote gebeurtenissen van de bevrijding van ons land zijn bij velen bekend. Velen van ons hebben het niet zelf meegemaakt. Ze hebben er over horen vertellen, hebben boeken gelezen, films gezien etc.

Persoonlijke verhalen

Als gemeente Rucphen willen we graag aandacht besteden aan de persoonlijke verhalen van onze inwoners die de oorlog en bevrijding zelf hebben meegemaakt. Hoe hebben zij dit beleefd? De persoonlijke verhalen kunnen heel divers zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bombardementen of beschietingen, over mensen die op de vlucht sloegen, over het opblazen van de kerktorens enz. Het verhaal mag echter ook gaan over de indruk die dit alles op u maakte als kind, tiener of volwassene.

Boek over de bevrijding

Wij willen deze persoonlijke verhalen opschrijven en bundelen in een boek over de bevrijding van de gemeente Rucphen. Het boek willen we rond 5 mei uitgeven.

Heeft u een verhaal over de bevrijding?

Wij vragen iedereen die de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding aan den lijve heeft meegemaakt contact met ons op te nemen om uw verhaal te doen over deze periode 75 jaar geleden. Kent u iemand die tijdens de oorlog of bevrijding in de gemeente Rucphen woonde, maar inmiddels is verhuisd? Geef ons verzoek dan aan hem of haar door.
Wij zorgen dat er iemand naar u toe komt om uw belevenissen te noteren. Zo maken we samen een boek over de bevrijding van onze gemeente.

Wilt u uw verhaal met ons delen?

Neem dan contact op met team communicatie van de gemeente Rucphen via telefoonnummer: 0165 349993 of via email: communicatie@rucphen.nl

Publicatiedatum 10-7-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-7-2019