Collegebesluiten

5 juni 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Aanbesteding voor schuldhulpverlening

Gemeente Rucphen gaat op zoek naar een nieuwe samenwerkingspartner voor schuldhulpverlening. Tot op heden helpt de Kredietbank West-Brabant (KWB) namens de gemeente inwoners met (problematische) schulden of financiële problemen. KWB stopt echter per 1 januari 2020 met haar activiteiten voor gemeenten buiten Breda.
De gemeente gaat samen met een aantal andere gemeenten een aanbesteding doen voor een nieuwe samenwerkingspartner voor schuldhulpverlening. Zo blijven we inwoners die financiële problemen hebben, ondersteunen en begeleiden.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 19-6-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 26-6-2019