Sint Walfriedstraat 10 (naast) en Sint Walfriedstraat 14 en 16 (achter), St. Willebrord

het kappen van 3 bomen

Omgevingsvergunning regulier

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het kappen van 3 bomen
Activiteit  :  kappen
Locatie     : Sint Walfriedstraat 10 (naast) en Sint Walfriedstraat 14 en 16 (achter) te St.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 1 augustus 2019

Publicatiedatum 19-6-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-7-2019