Sint Janstraat, Sprundel

Herstel rijbaan en fietsstroken oostelijk deel Sint Janstraat

De gemeente laat de rijbaan en de fietsstroken tussen de Schuurkerkstraat en de Ettenseweg opnieuw opbouwen en bestraten. De werkzaamheden starten direct na de bouwvak en duren maximaal 4 maanden.

Woningen en winkels te voet bereikbaar

Alleen het wegdek en de fietsstroken(tussen de goten) worden opnieuw aangelegd. Woningen en winkels blijven dus te voet bereikbaar via de stoep. Bewoners van de Sint Janstraat krijgen een brief over de planning van de werkzaamheden. De aannemer stuurt de brief zodra de precieze planning bekend is.

Nodig voor een betere geluidsdemping

In 2017 en 2018 richtte de gemeente de Sint Janstraat opnieuw in. Het oostelijk deel kreeg toen geluidsdempende stenen. Die zorgen ervoor dat de banden van auto’s die eroverheen rijden minder geluid maken. Ze zorgen dus voor een stillere en fijnere woonomgeving. Daardoor hoeven minder woningen geïsoleerd te worden. De gemeente en de aannemer hadden nog geen ervaring met de geluidsdempende stenen. Na onderzoek is gebleken dat de stenen en de onderlaag anders aangebracht moeten worden. Daarom laat de gemeente de bestrating nu aanpassen.

Ook aanpak verzakkingen, wegversmallingen en beplanting

De inrichting van de Sint Janstraat verandert niet. Wel laat de gemeente een aantal kleine verzakkingen repareren. Ook verdwijnt het hoogteverschil met de goot bijna helemaal. Verder komen er andere wegversmallingen in het oostelijke deel. De nieuwe wegversmallingen kan de gemeente weghalen wanneer dat nodig is. Dit is bijvoorbeeld handig bij wielerevenementen.

In het najaar zorgt de gemeente voor nieuwe bomen en struiken in de St. Janstraat. Die vervangen de bomen en struiken die de droogte van vorige zomer en de stormen van de winter niet hebben overleefd.

Publicatiedatum 12-6-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-12-2019