Collegebesluiten

14 mei 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Woningbouw in Schijf

De woningbouw in Schijf krijgt een flinke impuls. Aan de noordzijde van het dorp, aan de straat De Berg in Schijf komen in totaal 22 woningen. Het gaat om 10 woningen in het goedkope segment, 8 in het middeldure en 4 in het dure segment. Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, is aanpassing van het bestemmingsplan nodig.
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, De Berg te Schijf’ heeft daarom ter inzage gelegen. Er is een aantal zienswijzen ingediend. De inhoud van deze zienswijzen heeft ertoe geleid het ontwerpbestemmingsplan beperkt aan te passen. Het college stelt nu voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, De Berg te Schijf ‘ vast te stellen. De gemeenteraad behandelt dit in de vergadering van 19 juni.

Regionaal Waspunt

Cliënten met huishoudelijke ondersteuning kunnen gebruik maken van het regionale waspunt van de D5-gemeenten als ze zelf niet kunnen wassen. Door de inzet van een coördinator en medewerkers van de WVS stijgen de kosten van het waspunt. Het college past het budget voor deze voorziening structureel aan. Zo houden we het waspunt in stand. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners en bieden we mensen met een arbeidsbeperking een werkplek.

Nieuwe regels uiterlijk van bouwwerken

Vanaf 1 juli 2019 gelden er veel minder regels voor het uiterlijk van bouwwerken. Vanaf dat moment vindt er voor de meeste bouwwerken geen welstandsbeoordeling vooraf meer plaats. Een bouwwerk moet wel
bij de omgeving passen. Bij overdreven afwijkende bouwsels kan de gemeente handhaven. Ook is het verstandig om bouwplanen vooraf met de buren te bespreken.
Deze nieuwe regels gelden niet voor cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en bouwwerken binnen het leisuregebied Binnentuin.
De gemeenteraad behandelt dit onderwerp in de vergadering van 19 juni.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 29-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-6-2019