Collegebesluiten

7 mei 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Samen in actie tegen fraude

De gemeente Rucphen sluit aan bij de Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams. Door deze samenwerking willen de aangesloten organisaties één landelijk dekkende structuur realiseren die zwart werk, illegale arbeid, sociale zekerheidsfraude en fiscale fraude in heel Nederland aanpakt. Ook de gemeente Rucphen heeft te maken met dergelijke vormen van fraude.
De partners gezamenlijk vormen interventieteams die zich richten op  voorkoming en terugdringing van fraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 22-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-5-2019