Dahliastraat 41, St. Willebrord

het uitbreiden, veranderen en verduurzamen van de woning

Omgevingsvergunning

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning van rechtswege hebben verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

Voor: het uitbreiden, veranderen en verduurzamen van de woning
Locatie: Dahliastraat 41 te St. Willebrord
Datum bekendmaking: 15 mei 2019

Publicatiedatum 22-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-6-2019