Inwoners kunnen kandidaten voor lintje opgeven

Ter gelegenheid van Koningsdag krijgt jaarlijks een aantal Nederlanders een koninklijke onderscheiding.

Het decoratiestelsel kent de volgende onderscheidingen:

Orde van de Nederlandse Leeuw

De meest exclusieve orde van verdiensten in Nederland is de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze kent drie graden. De onderscheidingen worden verleend aan hen die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het volbrengen van hun burgerplichten of buitengewone bekwaamheden in wetenschap en kunsten.

Orde van Oranje-Nassau

Zij die zich jegens de Kroon en de staat of jegens de maatschappij op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen worden benoemd tot ridder in één van de zes graden. Van verdiensten volgens het nieuwe stelsel is sprake wanneer iemand zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden. Deze prestatie kan ook het stimuleren van anderen betreffen dan wel het leveren van een of meer opvallende prestaties of werkzaamheden die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Het decoratiestelsel dat in 1996 werd vernieuwd, heeft als hoofddoel dat er meer onderscheidingen terechtkomen bij vrijwilligers, vrouwen en personen uit minderheidsgroepen. Verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen hieraan meewerken. Zij kunnen een verzoek aan de burgemeester doen om een bepaald iemand voor te dragen die naar hun mening wel een koninklijke onderscheiding zou verdienen.

Aanvragen voor een onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag 2019 kunnen tot uiterlijk 1 juli a.s. worden ingediend.

Een koninklijke onderscheiding kan ook op andere momenten worden uitgereikt, bijvoorbeeld bij een bijzondere gebeurtenis, of bij een jubileum. In dit geval moet de aanvraag zes maanden voor de gedachte uitreikingsdatum worden ingediend.

In de aanvraag moet worden uitgelegd waarom men vindt dat de voorgestelde persoon een onderscheiding verdient, compleet met alle gegevens.
Voordat u een aanvraag indient, adviseren wij u contact op te nemen met Jack van Oers (349660) of Corintha Maas (349659) van team communicatie. Zij kunnen u vertellen waar u op moet letten en waaraan een aanvraag moet voldoen.  

Publicatiedatum 15-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-7-2019