Collegebesluiten

23 april 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Verlenging project Participatie op Maat

Het college heeft besloten het project Participatie op Maat te verlengen tot december 2019. Via het project begeleiden we statushouders naar integratie in de gemeente (vrijwilligerswerk) en mogelijk ook naar betaald werk. Zo kunnen statushouders beter deelnemen aan de maatschappij. De resultaten van het project zijn goed. Daarom verlengen we het project. Per 2021 gaat de Wet Inburgering in. De regie op inburgering komt hierdoor bij de gemeenten te liggen.

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing

Het beschermen van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is van belang voor behoud van de identiteit van de dorpen en het buitengebied.
Om een overzicht te hebben van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in de gemeente hebben we hiervan een inventarisatie gemaakt. Dit leggen we vast op een lijst. Eigenaren van panden die behoren tot de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, mogen niet zo maar veranderingen aan het pand doorvoeren. Zo behouden we cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.  

Gezamenlijk clubgebouw voor WWV en AVR’90

De gemeente werkt momenteel aan de realisatie van de multisportaccommodatie in De Binnentuin. In dit gebied komt een wielerbaan en een atletiekbaan. Daarnaast gaan we het bestaande handbalveld renoveren en komt er een nieuw verhard handbalveld. Atletiekvereniging AVR’90 en Wielervereniging Willebrord Wil Vooruit (WWV) krijgen samen een nieuw clubgebouw.
AVR'90 en WWV gaan zelf deze gezamenlijke accommodatie bouwen. Voor de benodigde middelen sluiten beide clubs met de gemeente een overeenkomst af.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 8-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 15-5-2019