Spiekestraat 9, Zegge

het kappen van een rij populieren

Omgevingsvergunning regulier

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het kappen van een rij populieren
Activiteit   : kappen
Locatie     : Spiekestraat 9 te Zegge

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 juni 2019

Publicatiedatum 15-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-5-2019