Molenweg 8, Rucphen

het plaatsen van een erfafscheiding

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het plaatsen van een erfafscheiding
Activiteit   : Erf- of perceelafscheiding plaatsen - Bouwen
Locatie     : Molenweg 8 te Rucphen

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 juni 2019.

Publicatiedatum 8-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-5-2019