Oefening Koninklijke Landmacht

11 t/m 14 juni 2019

De oefening wordt gehouden in het kader van de eindoefening van de opleiding tot militaire verkenner. Praktisch gezien houdt dit in dat gedurende bovengenoemde periode de militairen mogelijk door de gemeente Rucphen verplaatsen met Militaire Wielvoertuigen en overgangen zoals bruggen en viaducten verkennen. De verplaatsingen zullen tijdens duisternis plaatsvinden en bij daglicht zal men de verkende objecten onder waarneming houden. Men zal dit doen vanaf Militair Oefenterrein Ossendrechtse heide richting Someren en daarna terug naar Militair Oefenterrein Oirschotse Heide. De verkenners mogen in deze strook hun eigen route bepalen. Dit zal zo ongezien mogelijk gebeuren en men verplaatst over bestaande wegen en paden.

Aan deze oefening nemen 30 personen en 12 militaire wielvoertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Oefenterrein.

Voor klachten of opmerkingen over deze oefening kunt u contact opnemen met Defensie, t. 030 2180420.

Publicatiedatum 5-6-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-6-2019