Collegebesluiten

26 maart 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Herziening APV

Gemeente Rucphen gaat de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) herzien.
De huidige APV is van 2017. Door veranderende wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid is het nodig de APV aan te passen.
Waar mogelijk is het aantal regels (deregulering) ook verminderd.
De gemeenteraad neemt in de vergadering van 8 mei een besluit over de APV.
De nieuwe APV gaat dan in per 1 juni 2019.

Verkoop reststroken grond bij Verlengde Vosdonkseweg

De Verlengde Vosdonkseweg is inmiddels aangelegd. Tussen de geluidswal en de aangrenzende tuinen ligt een strook grond van de gemeente. Deze strook is niet meer nodig. De gemeente gaat deze grond te koop aanbieden  aan de aangrenzende eigenaren.

Verordening winkeltijden

De winkels in de gemeente Rucphen krijgen de mogelijkheid om langer open te zijn. Het college gaat de gemeenteraad voorstellen de verordening Winkeltijden 2019 vast te stellen. Op zondag mogen winkels dan open zijn tussen 08.00 en 20.00 uur. Nu is dat op zondag nog van 09.00 tot 18.00 uur. De verruiming sluit ook aan bij de wensen van de ondernemers.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 10-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-4-2019