Oefening Koninklijke Landmacht

9 t/m 13 april 2019 en 15 t/m 18 april 2019

Het betreft een oefening in het kader van training vaardigheden commando's van het Korps Commando Troepen. Praktisch gezien houdt dit in dat met deze oefening alle vaardigheden en zo mogelijk alle facetten van het speciaal optreden van de commando's getraind worden. Ook het optreden met helikopters, vliegtuigen en vaartuigen wordt beoefend. Men zal veelal optreden in burger tenue, maar ook in militair tenue met burger voertuigen en in kleine groepen van 6 à 8 personen. In prinicipe zal er weinig interactie zijn met de burger bevolking. Doordat scenario's aangepast worden in reactie op het optreden van de commando's, kan het voorkomen dat men alleen maar regulier verplaatst met voertuigen door uw gemeente. De scenario's zullen plaatsvinden tussen Overdiepsche Polder en Willemstad en tussen Overdiepsche Polder en vliegveld Seppe/Breda International Airport.

De eenheid zorgt zelf voor coördinatie met de lokale autoriteiten i.v.m. mogelijk gebruik (oefen)munitie.

Aan deze oefening nemen maximaal 40 personen deel en per actie ongeveer 4 wielvoertuigen. Verder wordt de oefening ondersteund met (militaire) vliegtuigen, helikopters en drones.

Voor klachten of opmerkingen over deze oefening kunt u contact opnemen met Defensie, t. 030 2180420.

Publicatiedatum 3-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-4-2019