Collegebesluiten

26 februari 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Nieuwe economische en toeristische visie voor Rucphen

Gemeente Rucphen gaat aan de slag met een nieuwe economische en toeristische visie. Uitgangspunt is dat de toeristische en economische sector elkaar zo kunnen versterken.
De nieuwe visie heeft een looptijd tot 2030. De richting voor het economisch en toeristisch beleid geven we hierin weer. Voor de daadwerkelijke uitvoering zullen we met kortere periodes werken. Zo kunnen ambities en doelen indien nodig makkelijker worden bijgesteld.
In de visie komen diverse thema’s nader aan bod. Het gaat onder meer in op detailhandel, horeca, toerisme, arbeidsmarkt, bedrijventerrein en Keurmerk Veilig Ondernemen. We betrekken nadrukkelijk ook stakeholders en ondernemers uit het werkveld bij de economische en toeristische visie. Zo moet het een gedragen visie worden.

Bosheidestraat afgesloten voor doorgaand verkeer

Het besluit tot de zogenaamde knip in het noordelijk deel van de Bosheidestraat is nu definitief. Het noordelijk deel van de Bosheidestraat is binnenkort afgesloten voor doorgaand verkeer. Langzaam verkeer (zoals fietsers en bromfietsers) kunnen de weg nog wel gebruiken. Het college neemt deze maatregel om doorgaand sluipverkeer te voorkomen. Ook bevorderen we hiermee de verkeersveiligheid.
Na het aanleggen van de knip gaan we  het verkeer in de Jan Vermeerstraat monitoren om in de gaten te houden of het sluipverkeer zich niet verplaatst.

Verschillende subsidies op gebied van klimaatadaptatie

Het college heeft ingestemd met het aanvragen van subsidie voor de procesondersteuning regionale versnelling klimaatadaptatie, het centrumplan Rucphen, de reconstructie van de Kaaistraat in Sint Willebrord en de Week-van-ons-water projecten. Door deze subsidies kunnen er meer maatregelen genomen worden en zal de gemeente eerder voldoen aan de afspraken van het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 13-3-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-3-2019