Collegebesluiten

12 februari 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Nieuwe straatnaam Berkenhof voor St. Willebrord

In St. Willebrord zullen nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd in de nabijheid van de Hazelaarstraat en Lijsterbesstraat. Het gaat om twaalf vrijstaande woningen.  Deze woningen komen in een hofje.
Deze nieuwe straat krijgt de naam Berkenhof. De toekomstige bewoners konden kiezen uit 4 straatnamen. De meerderheid was voor de naam Berkenhof. De straatnamen in de omgeving hebben allemaal namen van boomsoorten. Daarom heeft het college ervoor gekozen deze lijn door te trekken voor de nieuwe straat.

Ontwerp reconstructie ‘Industriestraat-Kozijnenhoek’ definitief vastgesteld

Het college heeft  het definitieve ontwerp van de omleiding ‘Reconstructie Industriestraat-Kozijnenhoek’ vastgesteld. Het ontwerp heeft 6 weken ter inzage gelegen en er was in december vorig jaar een informatiebijeenkomst. De reconstructie van de Industriestraat-Kozijnenhoek is deeltracé 3 van de omleiding Rucphen-Sprundel-St. Willebrord. Door de Omleiding hoeft doorgaand verkeer niet meer door de dorpskernen en is bedrijventerrein De Nijverhei goed bereikbaar.
Tevens is besloten dat er geen fietspad komt langs de Industriestraat. Onderzoek heeft aangetoond dat er voldoende veilige alternatieve fietsroutes in de omgeving zijn. Bovendien is het aantal fietsers op de Industriestraat zeer beperkt.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 27-2-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-3-2019