Collegebesluiten

19 februari 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Locatie kermis St. Willebrord

De kermis in St. Willebrord blijft aan de locatie in de nabijheid van de Vijverstraat en Past. Bastiaansensingel.
Het college van burgemeester en wethouders heeft hier in samenspraak met het bestuur van fanfare De Eendracht (organisator van de kermis) toe besloten.
Gevraagd was of de kermis in St. Willebrord weer op de voormalige locatie aan het Emmausplein en Kanariestraat kon terugkeren. Op basis van dit verzoek is hier onderzoek naar verricht. Conclusie is dat deze voormalige locatie te klein is voor de kermis. Ook zijn de winkels op deze locatie dan een week niet goed bereikbaar. Wel is de opstelling van de kermisattracties op de huidige locatie ook niet optimaal. Daarom gaan we bekijken of en hoe dit beter kan.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 6-3-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 11-3-2020