Odiliastraat (D 8760 en 4423), Sprundel

het plaatsen van een poort en aanleggen van een uitrit

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het plaatsen van een poort en aanleggen van een uitrit
Activiteit  : bouwen en uitrit
Locatie     : Odiliastraat (D 8760 en 4423) te Sprundel

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 april 2019

 

Publicatiedatum 6-3-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-3-2019