Hazelaarstraat ong, St. Willebrord

het kappen van houtopstanden t.b.v. het plan Hazelaarstraat-Lijsterbesstraat

Omgevingsvergunning regulier

vergunning aangevraag 15 februari 2019

Publicatiedatum 20-2-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-3-2019