Collegebesluiten

29 januari 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Cultuurprijs

De gemeente reikt jaarlijks de cultuurprijs uit. Met deze prijs willen we onze blijk van waardering voor de lokale cultuur tonen. De prijs is bedoeld voor een persoon of organisatie die zich op cultureel gebied in Rucphen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Elk jaar kiezen we een ander thema.
Voorheen reikten we een bronzen beeld uit als cultuurprijs. Vanaf dit jaar hebben we een andere trofee aangevuld met een geldbedrag van € 300,=.

De gemeente Rucphen start procedure voor starterswoningen in Sprundel

Op de plek aan de Noorderstraat 16 in Sprundel verrijzen straks maximaal 8 starterswoningen met parkeergelegenheid. Er staat nu een verouderde, leegstaande woning met bijgebouwen.
Ondanks dat er de laatste jaren woningen bij zijn gekomen in Sprundel, blijft de vraag groot. Dat blijkt wel uit het feit dat de verkoop van woningen in gebied de Vissenberg zeer voorspoedig is verlopen.

Meevaller voor het landelijk gebied

De voormalige steenfabriek Lange Schouw in Schijf is gesloopt. De gemeente heeft hiervoor een bijdrage ontvangen van de provincie. Het deel van deze bijdrage dat niet is gebruikt, wordt nu gebruikt voor de verbetering van de kwaliteit en de leefbaar van het buitengebied.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 13-2-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-2-2019