Collegebesluiten

22 januari 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

ID-cover voor legitimatiebewijzen

De gemeente adviseert inwoners een ID-cover te gebruiken voor legitimatiebewijzen. Een ID-cover gaat identiteitsfraude tegen. De ID-cover is een hoesje voor identiteitsbewijzen. Het beperkt onnodige verspreiding van een aantal persoonsgegevens. Als je toestemming geeft tot het kopiëren van je identiteitsbewijs, dan loop je met de ID-cover een stuk minder risico op misbruik van je persoonsgegevens.

Om het gebruik van ID-covers te stimuleren, verstrekt de gemeente vanaf 4 februari de eerste 50 ID-covers gratis als een inwoner een legitimatiebewijs of rijbewijs aanvraagt.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 6-2-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-2-2019