Collegebesluiten

15 januari 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Ontwerpbestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ ligt vanaf 24 januari
2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Hiermee zet de gemeente
een volgende stap in de planvorming van Leisuregebied Binnentuin.
De ontwikkeling hiervan is één van de speerpunten van de Toekomstvisie
Puur Rucphen 2030. De ontwikkeling van De Binnentuin draagt bij aan
voldoende voorzieningen in de gemeente Rucphen. En het geeft een impuls
aan het toerisme en recreatie. In De Binnentuin ligt het accent op activiteiten
met een actief en sportief karakter.

In 2017 is het voorontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht.
De plannen voor de Binnentuin zijn vanaf 24 januari in te zien op het
gemeentehuis. Ze zijn ook te raadplegen via www.rucphen.nl

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 1-2-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-2-2019