Collegebesluiten

8 januari 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Aanleg tennispark TV Rico

Tennisvereniging Rico gaat hun nieuwe tennispark zelf aanleggen. De tennisvereniging heeft eerder plaats moeten maken voor de aanleg van de Verlengde Vosdonkseweg. Op de locatie van het voormalig midgetgolfterrein naast het zwembad in De Binnentuin zal het nieuwe tennispark van Rico komen. De gemeente heeft het terrein inmiddels bouwrijp gemaakt. De tennisvereniging zal de realisatie van het park zelf verzorgen. Hiervoor heeft de vereniging geld ontvangen van de gemeente Rucphen.

Plannen voor woningbouw in St. Willebrord en Schijf

Er zijn plannen om een aantal Ruimte voor Ruimte-woningen te realiseren in zowel St. Willebrord als Schijf. De regeling Ruimte voor Ruimte is een instrument waarbij in ruil voor de sanering van intensieve veehouderijen op ongewenste plekken het oprichten van nieuwe (burger)woningen in het buitengebied mogelijk wordt gemaakt. Een dergelijke mogelijkheid om een woning in het buitengebied te bouwen noemt men een Ruimte voor Ruimte- bouwtitel. Het doel van de Ruimte voor Ruimte-regeling is het tegengaan van onnodige verstening van het buitengebied en het terugdringen van de milieubelasting door intensieve veehouderij.
Voor St. Willebrord gaat het om woningen op locatie Kaaistraat 1. Het is de bedoeling hier 20 woningen te realiseren, waarvan 10 Ruimte voor Ruimte- woningen en 10 woningen conform de reguliere gemeentelijke woningbouwplanning. Voor Schijf betreft het de locatie nabij wijk De Nieuwe Zoek. Hier gaat het om 4 Ruimte voor Ruimte-woningen en 5 woningen conform de reguliere gemeentelijke woningbouwplanning. Voor deze woningbouw heeft de gemeente overeenkomsten afgesloten met de organisatie Ruimte voor Ruimte.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 23-1-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-1-2019