De Heikant 23, Sprundel

Er wordt een nieuwe stal gebouwd en het aantal te houden dieren wordt gewijzigd.

Burgemeester en wethouders van Rucphen; gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

  • meldingsformulier ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van het bedrijf aan De Heikant 23 te Sprundel. De verandering heeft met name betrekking op het bouwen van een nieuwe stal/werktuigenberging en het veranderen van het aantal te houden dieren.

De melding voldoet aan de indieningsvereisten en is aanvaardbaar en passend binnen de vastgestelde landelijke regels.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De ingekomen melding is namelijk geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de melding opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 23-1-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-1-2019