Collegebesluiten

18 december 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Subsidieprogramma 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft het subsidieprogramma 2019 vastgesteld. Dit programma bevat een overzicht van de in 2019 te verstrekken jaarlijks terugkerende subsidies. Jaarlijks ontvangen veel verenigingen een bijdrage van de gemeente voor hun activiteiten. Op deze manier draagt de gemeente bij aan de leefbaarheid van de gemeente. Ook bevorderen we zo de contacten tussen inwoners.

Ontwerp herinrichting centrum Rucphen ter inzage

Het centrum van Rucphen krijgt een fikse opknapbeurt. Het ontwerp voor de herinrichting ligt vanaf 2 tot en met 30 januari 2019 ter inzage. Inwoners kunnen tijdens deze inspraakperiode een reactie geven op de plannen. Ook is er op woensdag 16 januari een inloopavond.

Aanpassing openingstijden

Per 1 januari heeft de gemeente andere openingstijden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er tussen 08.00 en 10.00 uur vrije inloop. Inwoners kunnen dan zonder afspraak terecht. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag helpen we klanten graag via een afspraak tussen 10.00 en 17.00 uur. Afspraken kunnen eenvoudig online gemaakt worden. Op woensdag is het gemeentehuis open van 08.00 tot 20.00 uur en kunnen klanten de hele dag met en zonder afspraak terecht.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 16-1-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-1-2019